"Việt Nam đất nước con người" là cuốn sách vừa được Nhà xuất bản giáo dục cho ra mắt nhân kỷ niệm 50 năm thành lập nhà xuất bản. Bằng hệ thống tài liệu được chọn lọc từ nhiều nguồn khác nhau, nhóm tác giả đã làm nổi bật những đặc điểm tiêu biểu về vị trí địa lý, về cảnh quan thiên nhiên, về con người Việt Nam, về các ngành kinh tế quan trọng cũng như về các vùng và một số trung tâm kinh tế lớn của đất nước. Cuốn sách được biên soạn công phu có thể cung cấp cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về đất nước, con người Việt Nam. Xem chi tiết...