Viseo concept, mẫu xe tuyệt nhiên chưa xuất hiện trên đường phố hay tại một show trình diễn của Volkswagen thực sự là một tác phẩm lay động người xem.