Nhằm ngăn chặn những kẻ 'dê xồm", cô gái này đã phát minh ra một loại quần siêu độc đáo và cực kỳ hiệu quả.

Nguồn clip: FB