Để giúp bạn đọc có thêm một kênh theo dõi và tra cứu các ấn phẩm của báo Quân đội nhân dân, nhân dịp kỷ niệm 58 năm ngày báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên (20-10-1950 / 20-10-2008), xin giới thiệu đến bạn đọc các trang báo in bao gồm báo Quân đội nhân dân hằng ngày, báo Quân đội nhân dân (QĐND) cuối tuần, nguyệt san Sự kiện & Nhân chứng dưới định dạng PDF trên mạng Internet...