(PL)- Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngành công nghiệp game online trong nước đang phát triển mạnh, bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế.