Sáng 17/5, huyện Hưng Nguyên tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả sản xuất các cánh đồng lớn lúa gạo chất lượng cao vụ Xuân năm 2017.

Vụ xuân năm 2017 Hưng Nguyên sản xuất 11 cánh đồng lớn (CĐL) trong sản xuất lúa gạo hàng hóa chất lượng cao gắn với áp dụng các tiến bộ KHKT mới.

Thông qua hình thức sản xuất này, đánh giá tiềm năng, khả năng thích ứng của các giống lúa mới để bổ sung vào cơ cấu, chủ động lựa chọn bộ giống tốt triển khai sản xuất trên diện rộng, hình thành vùng sản xuất lúa gạo hàng hóa.

Doanh thu cac Canh dong lon tang tu 22- 28% so voi san xuat dai tra - Anh 1

Các đại biểu tham quan thực tế sản xuất giống lúa Thiên ưu 8 tại xã Hưng Yên Bắc. Ảnh: Phú Hương.

Các đại biểu tham gia hội thảo đã đi thực tế CĐL sản xuất các giống lúa SV181, Lam Sơn 8, VT- NA6 và Thiên ưu 8, trong đó trừ Thiên ưu8, ba giống lúa còn lại lần đầu tiên được đưa vào gieo trồng trên đồng ruộng Hưng Nguyên.

Theo đánh giá bước đầu, các giống lúa có khả năng thích ứng trên nhiều chân đất, chịu thâm canh, tiềm năng năng suất khá, chất lượng cơm gạo tốt, phù hợp tiêu chí sản xuất hàng hóa.

Bước đầu nông dân đã tiếp cận được quy trình kỹ thuật mới, thâm canh cao. Áp dụng chương trình canh tác lúa cải tiến SRI đã giảm thiểu chi phí về giống, bón phân cân đối, điều tiết tiết kiệm nước, hiệu quả kinh tế cao. Hình thành thói quen thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng vào các bể chứa theo quy định, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Một số địa phương đã tổ chức triển khai tốt việc thực hiện xây dựng CĐL, đa số các hộ tham gia áp dụng tốt quy trình kỹ thuật; chỉ đạo hiệu quả việc phòng trừ đạo ôn, bạc lá.

Doanh thu cac Canh dong lon tang tu 22- 28% so voi san xuat dai tra - Anh 2

Các giống lúa mới sản xuất tại cánh đồng lớn đều cho doanh thu cao hơn từ 22- 28% so với sản xuất đại trà. Ảnh: Phú Hương.

Các giống lúa đưa vào thực hiện xây dựng CĐL đều thuộc nhóm giống ngắn ngày (vụ Xuân 120- 130 ngày), trong đó SV181 ngắn ngày nhất, có thể cơ cấu cả vùng thâm canh và vùng Hè thu chạy lụt. Tiềm năng, năng suất cao có thể đạt 65- 70 tạ/ha; Phẩm chất gạo tốt, hạt gạo dài, trắng trong, cơm mềm và có mùi thơm dẻo. Từ đó, hiệu quả các CĐL đạt năng suất tăng từ 6,6- 10,6%, doanh thu tăng từ 22- 28% so với sản xuất đại trà. Cả 3 loại giống mới đều có thể bổ sung vào cơ cấu chính trên địa bàn.

Doanh thu cac Canh dong lon tang tu 22- 28% so voi san xuat dai tra - Anh 3

Sản xuất tại CĐL cho doanh thu cao hơn từ 22- 28% so với sản xuất đại trà. Ảnh: Phú Hương.

Kết luận hội thảo, đồng chí Ngô Phú Hàn, chủ tịch UBND huyện kết luận: Yêu cầu các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn nông dân SX theo quy trình canh tác lúa cải tiến SRI, Chương trình quản lý tổng hợp dinh dưỡng và dịch hại (ICM- 3 giảm 3 tăng). Trích kinh phí nguồn sự nghiệp phát triển kinh tế, lồng ghép các nguồn đầu tư để tổ chức nhân rộng mô hình CĐL theo hướng SX hàng hóa trong các vụ tiếp theo. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các địa phương, liên kết đầu tư xây dựng CĐL SX hàng hóa, bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Phú Hương