BizLIVE - Ngân hàng Nhà nước vừa công bố thông tin về hoạt động ngân hàng tuần từ 06/01- 10/01.

Theo đó, tuần từ 06/01- 10/01, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 108.970 tỷ đồng, bình quân khoảng 21.794 tỷ đồng/ngày; bằng USD quy đổi ra VND đạt 55.855 tỷ đồng, bình quân khoảng 11.171 tỷ đồng/ngày.

So với tuần từ 30/12/2013 – 03/01/2014; doanh số bằng VND đã thấp hơn 5.878 tỷ đồng/ngày (giảm 27%), và doanh số bằng USD giảm 3.815 tỷ đồng/ngày (giảm 34%).

Trong tuần qua, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 55% tổng doanh số VND), 1 tuần (chiếm 30%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất bao gồm kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với tỷ trọng lần lượt chiếm 63%, 15% và 10% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Về lãi suất bình quân liên ngân hàng, đối với các giao dịch bằng VND, so với tuần trước, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng tăng từ 0,35% đến 0,72%/năm ở kỳ hạn từ 2 tuần trở xuống nhưng lại giảm lần lượt 0,77%/năm và 0,23%/năm ở kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng.

Đối với các giao dịch USD, ngoại trừ kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng, lãi suất giao dịch bình quân các kỳ hạn còn lại đều thấp hơn so với tuần trước đó đặc biệt là các kỳ hạn từ 2 tháng trở lên.

Cũng theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước, trong tuần qua, thị trường ngoại hối tiếp tục diễn biến ổn định, tỷ giá giao dịch trên thị trường trong xu hướng giảm.

Thanh khoản của thị trường tốt, các tổ chức tín dụng mua ròng ngoại tệ từ khách hàng.

Thời điểm cuối tuần, tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD của các ngân hàng thương mại phổ biến quanh mức 21.070/ 21.110 VND/USD.