(HNM) - Theo Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 12 đến ngày 18-3, lãi suất huy động và lãi suất cho vay VND không biến động nhiều. Lãi suất huy động phổ biến ở mức 13,5-14%/năm. Lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu: 14,5%/năm, các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác: 16-18%/năm, phi sản xuất: 18-22%/năm.

Với USD, một số ngân hàng TMCP như Xuất nhập khẩu, Kiên Long, Công thương,... giảm lãi suất huy động 0,3-0,5%/năm chủ yếu cho các kỳ hạn dưới 12 tháng. Hiện, lãi suất tiết kiệm USD với loại không kỳ hạn: 0,2-0,5%/năm, dưới 12 tháng: 4,2-5,8%/năm, trên 12 tháng: 4,5-6%/năm. Lãi suất cho vay USD: 6-7,5%/năm (ngắn hạn), 7-8,5%/năm (trung và dài hạn). Tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt khoảng 91.004 tỷ VND và 3,397 tỷ USD, bình quân đạt khoảng 18.201 tỷ VND và 679 triệu USD/ngày, giảm 20,67% (với VND) và giảm 0,8% (USD) so với tuần trước đó. Trong khi đó, lãi suất giao dịch USD giảm nhẹ với các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống, tăng với các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên.