Doanh số giao dịch liên ngân hàng bằng VND tuần từ 9/4 - 13/4 tiếp tục giảm tuần thứ 2 liên tiếp.

Giao dịch liên ngân hàng tiếp tục tập trung ở kỳ hạn ngắn

Theo báo cáo hoạt động ngân hàng tuần từ 9/4 -13/4 của Ngân hàng Nhà nước, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND đạt xấp xỉ 154.145 tỷ đồng, bình quân khoảng 30.829 tỷ đồng/ngày. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND đạt 78.953 tỷ đồng, bình quân khoảng 15.791 tỷ đồng/ngày.

So với tuần từ 2/4 - 6/4, doanh số giao dịch bằng VND giảm 15,6%, doanh số giao dịch bằng USD giảm gần 55%.

Trong tuần, các giao dịch liên ngân hàng tập trung chủ yếu vào các kỳ hạn ngắn như qua đêm và 1 tuần.

Doanh số giao dịch các kỳ hạn ngắn bằng VND đạt khoảng 116.640 tỷ đồng, tương đương 76% tổng doanh số giao dịch bằng VND. Doanh số giao dịch các kỳ hạn ngắn bằng USD quy đổi ra VND đạt xấp xỉ 46.622 tỷ đồng, tương đương 59% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng USD kỳ hạn 3 tháng giảm tới 1,68%

Cũng theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng USD tuần 9/4 -13/4 tăng ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tháng; các mức tăng lần lượt là 0,05%, 0,34% và 0,43%.

Các kỳ hạn còn lại lãi suất bình quân có xu hướng giảm, với các mức giảm từ 0,03% đến 1,68%. Trong đó, mức giảm 1,68% là của kỳ hạn 3 tuần tuy nhiên giao dịch ở kỳ hạn này phát sinh không đáng kể.

Đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất giao dịch bình quân kỳ này giảm đối với các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng và 6 tháng; các mức giảm từ 0,51% (kỳ hạn 2 tuần) đến 1,06% (kỳ hạn 1 tháng).

Các kỳ hạn còn lại lãi suất giao dịch bình quân tăng; trong đó mức tăng nhiều nhất thuộc về kỳ hạn 12 tháng, tăng 1,36%.

Riêng kỳ hạn 9 tháng, lãi suất bình quân không đổi, tiếp tục giữ ở mức 13,5%. Kỳ này không phát sinh giao dịch VNĐ trên 12 tháng.

Nguồn SBV