TT - Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (thuộc Hội LHTN TP) đã phát động đến hơn 690 hội viên là các doanh nhân trẻ từ 18-45 tuổi tham gia chương trình "Doanh nhân trẻ góp ý tưởng và giải pháp xây dựng đất nước".