Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2008, Cục Xúc tiến Thương mại sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế về quà tặng, tại Tôkyô, Nhật Bản từ ngày 2-5/9.