Mặc dù thị trường BĐS đang trầm lắng, nhiều doanh nghiệp bi quan, nhưng không ít doanh nghiệp khác vẫn hy vọng giai đoạn này sẽ không kéo dài lâu.