Theo ông Hoàng Sỹ Hùng - Cục phó Cục Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV), Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư, khó khăn lớn nhất nhất đối với các DNNVV hiện nay là chính vấn đề tài chính, thị trường và đất đai.