CafeLand - Chiều 16-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã đề nghị Chính phủ đưa các nội dung về một số giải pháp thuế nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5-2013.

Nhà ở xã hội sẽ được nhà nước hỗ trợ bằng biện pháp thuế. Ảnh minh họa.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cụ thể hóa các hỗ trợ bằng thuế cho doanh nghiệp vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và thuế giá trị gia tăng GTGT với các nội dung như sau:

Đối với thuế TNDN:

Đối tượng áp dụng

Mức thuế TNDN mới

Thu ngân sách 2013 dự kiến sẽ giảm

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (có dưới 200 lao động toàn thời gian, tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng)

20%

1.437 tỷ đồng

Thu nhập từ hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội

10%

37,5 tỷ đồng

Đầu tư mở rộng dự án nhà ở xã hội

10%

897 tỷ đồng

Đối với thuế GTGT:

Đối tượng áp dụng

Ưu đãi thuế GTGT

Thu ngân sách 2013 dự kiến sẽ giảm

Đối với hoạt động đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 1-7-2013 đến hết ngày 30-6-2014.

Ưu đãi 50% số thuế GTGT đầu ra

275 tỷ đồng

Đối với hoạt động đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở là căn hộ có diện tích sàn dưới 70 m 2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m 2 phát sinh từ ngày 1-7-2013 đến hết ngày 30-6-2014

Ưu đãi 30% số thuế GTGT đầu ra

Để bù hụt thu, hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013, Chính phủ sẽ chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tăng cường kiểm tra chống thất thu thuế, đặc biệt là chống chuyển giá; Mở rộng khai thác các nguồn thu từ tài nguyên, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế và các lợi ích về xã hội, môi trường; Hoàn thiện chính sách thu từ đất đai phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung Luật đất đai, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo thêm nguồn thu; Tổ chức thu đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu ngân sách năm 2012 được gia hạn sang năm 2013 và tăng cường công tác thu nợ thuế.

Các biện pháp trên nếu được thông qua sẽ là ưu đãi rất lớn đối với nhà ở xã hội, góp phần vực dậy thị trường bất động sản và tạo điều kiện cho người thu nhập thấp sở hữu nhà.