– Đó là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm được đề ra tại Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2011 khu vực miền Trung - Tây Nguyên, diễn ra vào ngày 08/6 tại Bình Định. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Võ Văn Thưởng đã đến dự.

Trên cơ sở chia sẻ những mô hình mới, cách làm hay cũng như những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở 24 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đó là: Tích cực thực hiện Đề án Năm Thanh niên 2011; Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tới các cấp bộ Đoàn, các tỉnh, thành Đoàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Động viên đoàn viên, thanh niên thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam chung tay xây dựng nông thôn mới”... Tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12/2012), tại Hội nghị, kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng được thống nhất. Các chính sách liên quan đến thanh niên đã được thảo luận, làm rõ những hạn chế, bất cập để có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với tình hình mới./.