Năm 2014, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cần phổ biến sâu rộng Hiến pháp sửa đổi tới đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho thế hệ trẻ; triển khai việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhà nước, tham gia góp ý phản biện xã hội.

Đây là khẳng định của đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư Trung ương Đoàn tại Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương tổ chức sáng 17/1.

Đ/c Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn và đ/c Bùi Minh Quang, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối tặng cờ thi đua xuất sắc cho Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, năm 2014 BCH Trung ương Đoàn xác định chủ đề là “Năm thanh niên tình nguyện”, vì vậy tuổi trẻ Khối cần tích cực triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; cụ thể hóa, đẩy mạnh hơn phong trào “3 trách nhiệm” trong các cấp bộ đoàn trực thuộc;…

Bí thư Đoàn Khối Nguyễn Ngọc Lương cho biết, năm 2013, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đã cụ thể hóa chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của BCH Trung ương Đoàn phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đặc thù của mỗi cơ quan, đơn vị trong Khối; các tổ chức đoàn cơ sở đã tích cực chỉ đạo, triển khai, thực hiện nội dung thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp thanh niên của Khối.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2014, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng chi đoàn, tăng cường quản lý đoàn viên và nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên; phấn đấu 100% cơ sở có hoạt động cụ thể thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 1 đến 2 hoạt động tham gia thực hiện Đề án “Hành trình tri ân – Hành tình tình nguyện” tại các tỉnh miền Trung;…

Tại hội nghị, 18 tập thể và 40 cá nhân đã được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2013.

Tin, ảnh: Thu Phương