TTXVN. - Tại Đại hội lần thứ V vừa diễn ra ở Mát-xcơ-va, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) LB Nga đổi tên thành Đoàn TNCS Lê-nin; chủ trương tăng cường hoạt động đoàn kết quốc tế, hợp tác với các tổ chức thanh niên các nước, trong đó có Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Việt Nam.

Báo cáo tại Đại hội nêu bật những thành tích lớn mà Đoàn TNCS LB Nga đạt được trong 12 năm hoạt động kể từ ngày thành lập, trong đó có tích cực tham gia hoạt động tranh cử của Đảng CS LB Nga (KPRF); chú trọng công tác giáo dục chính trị, kết nạp thanh niên vào Đoàn và giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng; phát triển quan hệ với tổ chức thanh niên các nước... Thời gian tới, Đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào hoạt động; thiết lập quan hệ và đẩy mạnh hợp tác với các Đoàn thanh niên của Việt Nam, Trung Quốc, Cu-ba, CHDCND Triều Tiên, Lào và Xy-ri..