(Vitinfo) - Theo tin từ tờ Navy Times, đoạn thông điệp đe dọa từ sóng radio ở cuối cuốn video cho thấy tàu tuần tra của Iran di chuyển gần các tàu chiến của Hoa Kỳ ở vịnh Ba Tư có thể được phát ra từ một người thích đùa cợt hơn là từ những tàu tuần tra của Iran.