T.Ư Đoàn chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn trực thuộc về việc chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm lây lan.

Theo đó, T.Ư Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn phải làm tốt việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong thanh thiếu nhi, người dân về tính chất nguy hiểm của dịch cúm gia cầm A. Bên cạnh đó, các đội thanh niên tình nguyện phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra và tổ chức phòng chống dịch bệnh.

Tuyết Trang