Sáng 6/12, bà Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc đã tiếp đoàn Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc.