Từ ngày 19 đến 23-11, đoàn doanh nghiệp Nga thăm VN để tìm hiểu cơ hội làm ăn. Chuyến đi do phía Nga trong Hội đồng doanh nghiệp Nga - Việt tổ chức. Về chuyến đi này, ông Aleksanđr RAKHMAN, giám đốc điều hành phía Nga trong hội đồng này, tại Hà Nội cho biết: