Thái dùng ĐTDĐ nhắn 4 tin vào ĐTDĐ của bà Ngó, Phó GĐ một DN tại thị xã Long Khánh (Đồng Nai) với nội dung: yêu cầu nộp 5.000 USD, nếu không sẽ gây tàn phế cho chồng và truyền HIV cho con gái của bà.