Theo đánh giá của các ngành chức năng, diện tích lúa hè thu năm nay ở ĐBSCL tăng là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro vì nhiều nông dân nóng vội, chạy theo cái lợi trước mắt