Ngày 28/5, đồng USD trên thị trường tự do bất ngờ giảm mạnh. Giá quy đổi chỉ còn xoay quanh mức 16.600 đồng. Mặc dù nhiều người vẫn cố mua vào bằng được, nhưng đa số đều thừa nhận, chạy theo sự đồn thổi và tâm lý đám đông. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông điệp cảnh báo cho người dân về rủi ro tỷ giá trên thị trường tự do, nhưng rất nhiều người vẫn bị trả giá.