Nhân ngày Đô thị Việt Nam (8/11), Bộ Xây dựng phối hợp với Diễn đàn đô thị Việt Nam; Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Đô thị Việt Nam, thân thiện với môi trường – phát triển bền vững” vào ngày 7/11/2011.

Ảnh minh họa (nguồn: moit.gov.vn)

Theo chương trình, Hội nghị sẽ tập trung vào các nội dung: Kế hoạch hành động của Diễn đàn Đô thị Việt Nam hướng tới sự phát triển đô thị bền vững; đánh giá tình hình đô thị hóa của Việt Nam do Ngân hàng Thế giới (WB) nghiên cứu năm 2011; xây dựng chỉ số đánh giá đô thị Việt Nam (HABITAT); giới thiệu ý tưởng xây dựng Luật đô thị, Nghị định quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị thay thế Nghị định 02/2006/NĐ-CP về việc ban hành quy chế khu đô thị mới; chương trình nghị sự phát triển đô thị Việt Nam 2011 -2012; Ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) mở rộng các tổ chức tham gia Diễn đàn.

Nội dung trên đã thể hiện Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh phong trào gìn giữ đô thị Việt Nam thân thiện với môi trường và phát triển bền vững; kết nối các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ đầu tư vào các chương trình nâng cấp đô thị quốc gia. Đây cũng là cơ hội để các nhà chuyên môn, những người quan tâm đến vấn đề đô thị, các nhà quản lý từ cấp trung ương đến địa phương trao đổi chuyên môn về lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị. Ngoài ra, Hội nghị cũng là cơ hội để các nhà quản lý trình bày về các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị, tăng cường vai trò của các nhà quản lý đô thị, góp phần tích cực vào việc xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển và quản lý đô thị; nâng cao hiệu quả của việc phát triển và quản lý đô thị; thiết lập một nền tảng nhằm tăng cường tầm quan trọng của phát triển đô thị và quản lý, tạo công ăn việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp, cải thiện phát triển nông thôn qua các mối liên kết nông thôn - đô thị và bảo vệ môi trường,...

Theo Ban Tổ chức, dự kiến sẽ có khoảng 150 đại biểu tham dự Hội Nghị bao gồm các thành viên Ban điều phối Diễn đàn đô thị Việt Nam; đại diện các tổ chức quốc tế đã ký kết Biên bản ghi nhớ tham gia Diễn đàn; đại diện các thành phố lớn từ đô thị loại II trở lên...

Ngày Đô thị Việt Nam 8/11 ra đời từ năm 2008 với mục đích để hội nhập quốc tế trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị, nhằm làm cho đô thị Việt Nam ngày càng tiếp cận với chuẩn quốc tế và nâng cao chất lượng sống của dân cư đô thị, đồng thời tạo nên sự quan tâm chung của toàn xã hội đối với công tác quy hoạch và phát triển đô thị.

Thế giới cũng lấy ngày 8/11 hàng năm là “Ngày đô thị hóa Thế giới”, do giáo sư Carlos Maria Della Paolera, trường Đại học Buenos Aires đề xuất năm 1949. Mục tiêu chung của “Ngày đô thị hóa Thế giới” là để công nhận, tôn vinh vai trò của công tác quy hoạch và phát triển đô thị, nhằm tạo nên những đô thị hiện đại, văn minh, giàu bản sắc và một cộng đồng đô thị có cuộc sống ngày một tốt hơn, hoàn thiện hơn và phát triển bền vững