Đến nay (30.3), cà chua ở Đơn Dương (Lâm Đồng) đã bị phơi nắng phơi gió, hư hết sau thời gian dài tiền bán cà không đủ công hái.