Bộ NN&PTNT yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia; tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu rừng, đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc và địa phương.

Do che phu rung dat hon 40% - Anh 1

Bộ NN&PTNT công bố hiện trạng rừng năm 2016, trong đó độ che phủ rừng đạt hơn 40%. Ảnh minh họa :TTXVN

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố hiện trạng rừng năm 2016. Theo đó, hiện trạng rừng toàn quốc đến 31/12/2016 là 14.377.682; trong đó, rừng tự nhiên 10.242.141 ha, rừng trồng 4.135.541 ha.

Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ rừng toàn quốc là 13.631.934 ha, độ che phủ rừng tương ứng là 41,19%.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia; tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu rừng, đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc và của từng địa phương.

Ủy ban nhân nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng số liệu hiện trạng rừng để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng năm, làm cơ sở để cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo.

Đối với những địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2016 làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan theo quy định./.