VinaCorp - CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng (DNC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2010.

Theo đó, doanh thu năm 2010 đạt 56,58 tỷ đồng tăng hơn so với kỳ trước 4,4%, riêng quý 4/2010 đạt 19,23 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế Quý 4/2010, DNC chỉ đạt 302 triệu đồng, giảm hơn so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do quý này công ty phải chịu chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành trong khi kỳ trước khoản chi phí này không có. Lũy kế cả năm 2010, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 2.27 tỷ đồng, cũng giảm nhẹ so với năm 2009. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu quý 4/2010 đạt 188 đồng, nâng mức lũy kế cả năm lên 1.412 đồng. Tài liệu đính kèm: DNC: Báo cáo tài chính QIV 2010