(VTV Online) - Các doanh nghiệp ngành thông tin truyền thông, viễn thông đang chiếm tới 25%, nghĩa là tới ¼ tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cả nước, trong đó, phần lớn là của các doanh nghiệp viễn thông.

(VTV Online) -

Các doanh nghiệp ngành thông tin truyền thông, viễn thông đang chiếm tới 25%, nghĩa là tới ¼ tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cả nước, trong đó, phần lớn là của các doanh nghiệp viễn thông.

Thông tin trên đã được Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết trong Hội nghị Tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Bộ Thông tin Truyền thông.

Năm 2013, tình hình kinh tế khó khan chung,, tốc độ tang trưởng của doanh nghiệp viễn thong bị chậm lại. Tuy nhiên, theo báo cáo chính thức của Bộ Thông tin truyền thông, cả hai doanh nghiệp viễn thông lớn nhất hiện nay là VNPT và Viettel đều đạt 100% kế hoạch về doanh thu: VNPT ước đạt tổng doanh thu là 119.000 tỷ đồng. Viettel ước đạt gần 163.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chênh lệch lợi nhuận (phần lãi của doanh nghiệp) mới là điều đáng nói: Trong khi tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn VNPT năm 2013 đạt 9.265 tỷ đồng, thì Viettel gấp gần 4 lần với hơn 35.000 tỷ đồng.

Năm nay là năm đầu tiên Tổng công ty Bưu chính tách ra hoạt động độc lập và kết quả đã có lãi 72 tỷ đồng.

Diệu Trang