(DĐDN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm tránh việc DN gian lận trong kê khai hoàn thuế, gian lận thuế.

Việc các DN tự in hóa đơn phải được quy định chặt chẽ

Trong nội dung hóa đơn tự in, Nghị định bổ sung thêm một số quy định để tăng cường quản lý đối với các DN rủi ro cao.

Những DN “rủi ro cao”

Đó là: Đối với các DN vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; DN có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế, Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật về công nghệ thông tin thực hiện biện pháp giám sát, quản lý phù hợp nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật về hóa đơn.

DN đang sử dụng hóa đơn tự in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế , gian lận thuế hoặc DN thuộc loại rủi ro cao về thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế sẽ không được sử dụng hóa đơn tự in mà phải thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế có thời hạn.

Thời điểm không được sử dụng hóa đơn tự in được tính từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế có hiệu lực thi hành (đối với DN có hành vi vi phạm về hóa đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế) hoặc kể từ thời điểm cơ quan thuế yêu cầu (đối với DN thuộc loại rủi ro cao về thuế).

Nghị định này cũng cụ thể hơn về quy định hóa đơn đặt in, trong đó, tổ chức có hoạt động kinh doanh, DN có mã số thuế được đặt in hóa đơn để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh và các DN.

Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức có hoạt động kinh doanh, DN (trừ đối tượng đủ điều kiện được tạo hóa đơn đặt in) phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp văn bản đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về việc đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in của DN.

DN đang sử dụng hóa đơn đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc DN thuộc loại rủi ro cao về thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế thì không được sử dụng hóa đơn đặt in mà phải thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế có thời hạn.

Thời điểm không được sử dụng hóa đơn đặt in được tính từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế có hiệu lực thi hành (đối với DN có hành vi vi phạm về hóa đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế) hoặc kể từ thời điểm cơ quan Thuế yêu cầu (đối với DN thuộc loại rủi ro cao về thuế).

Rút ngắn kỳ báo cáo

Quy định về hóa đơn do các cục thuế đặt in được sửa đổi thành: Chỉ được bán cho tổ chức không phải là DN nhưng có hoạt động kinh doanh, hộ gia đình , cá nhân kinh doanh có cơ sở tại địa phương và các DN không được đặt in, tự in hóa đơn.

DN đang sử dụng hóa đơn tự in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế sẽ không được sử dụng hóa đơn tự in.

Các DN mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, nếu đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn, cơ quan thuế thông báo DN chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn.

Cũng với tiêu chí siết chặt quản lý, Nghị định yêu cầu các tổ chức nhận in hóa đơn, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn báo cáo việc nhận in hóa đơn gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý định kỳ 3 tháng (thay vì 6 tháng như hiện nay).

Bổ sung thêm quy định, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn phải là DN có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận đăng ký DN), trong đó có ngành nghề lập trình máy vi tính hoặc xuất bản phần mềm, trừ trường hợp tổ chức tự cung ứng phần mềm tự in hóa đơn để sử dụng.

Các tổ chức này phải đảm bảo phần mềm tự in hóa đơn cung cấp cho một đơn vị tuân thủ đúng những quy định về tự in hóa đơn; không cung cấp phần mềm in giả hóa đơn trùng với các mẫu trong phần mềm đã cung cấp cho DN khác và định kỳ 3 tháng, báo cáo về việc cung cấp phần mềm tự in hóa đơn cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2014.

Hoàng Hà