(Chinhphu.vn) – Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 8, số lượng DN quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.496, tăng 35,2% so với tháng trước.

Trong tháng 8, số DN thành lập mới của cả nước là 5.052 với số vốn đăng ký 27,3 nghìn tỷ đồng, giảm 0,6% về số DN và giảm 13,2% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các DN thành lập mới trong tháng 8 là 79,4 nghìn lao động, giảm 9,8% so với tháng trước.

Số DN gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc tạm ngừng hoạt động có thời hạn là 6.681 DN, tăng 35,5% so với tháng trước.

Mặc dù số DN và số vốn đăng ký mới giảm so với tháng trước, nhưng bức tranh chung về tình hình DN trong tháng cho thấy dấu hiệu tích cực khi số lượng DN ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.496 DN, tăng 35,2% so với tháng trước.

Tính chung 8 tháng, cả nước có 47,5 nghìn DN đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 289,8 nghìn tỷ đồng, giảm 9,5% về số DN và tăng 14,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các DN thành lập mới trong 8 tháng là 708,5 nghìn lao động, tăng 1,0% so với cùng kỳ năm trước.

Số DN gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động là 44,5 nghìn DN, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 8 tháng, cả nước có 10,9 nghìn DN ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2013.

Tín hiệu khả quan từ ngành sản xuất phân phối và dịch vụ

Về tình hình đăng ký DN theo ngành hoạt động trong 8 tháng, một số ngành có tín hiệu tích cực thể hiện qua số DN thành lập mới tăng và số DN gặp khó khăn giảm. Đó là ngành sản xuất phân phối, điện, nước, gas tăng 12,4% về số DN thành lập mới và giảm 27,9% về số DN gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động; hoạt động dịch vụ khác tăng 3,6% và giảm 15,9%.

Một số ngành thể hiện sự tái cơ cấu mạnh qua số liệu DN giải thể, rút khỏi thị trường: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 46,5% về số DN thành lập mới và tăng 26,2% về số DN dừng hoạt động; tương tự, DN nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 23,9% và tăng 6,3%; kinh doanh bất động sản tăng 21,5% và tăng 11,2%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 18,8% và tăng 30,9%; thông tin và truyền thông tăng 7,9% DN thành lập mới và số DN ngừng hoạt động tăng 30,9%.

Tuy nhiên, bênh cạnh đó, một số ngành vẫn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh như: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy giảm 18,4% về số DN thành lập mới và tăng 15,8% về số DN dừng hoạt động; dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác giảm 13,7% và tăng 5,4%; xây dựng giảm 12,1% và tăng 12,9%.

HK