Kết quả điều tra do Ernst Young tiến hành gần đây cho thấy các công ty tại Ôxtrâylia đang thể hiện sự lạc quan một cách thận trọng về kinh tế trong tài khóa 2010.

Cuộc khảo sát đã tổng hợp mức độ "niềm tin thị trường" xung quanh việc duy trì và phát triển kinh doanh trong môi trường kinh tế khó khăn hiện nay, theo đó, khoảng 76% người dân nước này cho rằng tác động của cuộc khủng hoảng hiện nay đối với lợi nhuận doanh nghiệp chỉ là "tạm thời". Giám đốc điều hành Ernst Young, Patrick Winter, cho biết việc tiếp cận các nguồn vốn trong bối cảnh hiện nay là hết sức khó khăn, đặc biệt là đối với các công ty vừa và nhỏ. Tuy nhiên, các công ty tại Ôxtrâylia đã tiến hành các sáng kiến nhằm giảm thiểu giá thành, sắp xếp lại các nguồn vốn bằng tiền mặt, cũng như công việc một cách hiệu quả hơn. Kết quả là các doanh nghiệp Ôxtrâylia đã đi tiên phong so với các nước khác nhằm đối phó với các khoản nợ tài chính, bao gồm việc đánh giá lại, quản lý và tái đàm phán các cam kết nợ, cũng như cân nhắc lựa chọn đối với các nguồn vốn tiền mặt có tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, theo ông Winter, các doanh nghiệp Ôxtrâylia lại không tiên phong trong việc xây dựng các giải pháp vốn trong các mục tiêu điều hành, và kế hoạch giải ngân tiền mặt khẩn cấp. Khoảng 64% các doanh nghiệp Ôxtrâylia hiện đang tái cơ cấu hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng các điều kiện mới, trong khi 68% số khác đã tiến hành một số giải pháp giảm thiểu đầu vào. "Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu các doanh nghiệp Ôxtrâylia đã chuẩn bị đầy đủ cho vấn đề tăng trưởng và tận dụng sức vươn kinh tế một khi các điều kiện được cải thiện", ông Winter nhấn mạnh. Cuộc khảo sát trên cũng cho thấy trong khi 53% người dân Ôxtrâylia nhìn nhận việc tiếp cận các nguồn vốn trong vòng 6 tháng qua thực sự "thất bại", thì 34% coi mức thu nhập 10 tỷ AUD/năm vừa được công bố là điều kiện tốt đối với các nguồn vốn, và 15% coi tiền mặt không phải là vấn đề chính trong kinh doanh . Thực tế cho thấy những cuộc thảo luận giữa các công ty với khách hàng tại Ôxtrâylia trong thời gian qua đều tập trung vào vấn đề huy động vốn và khả năng thanh toán.