Trước đề nghị của Công ty Cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS về xem xét mức giá của mặt hàng “nhựa Polyester nguyên sinh, không no, dạng lỏng Resin 2447” và “màng PE tự dính, có in chữ” tại Danh mục hàng hóa XNK rủi ro về trị giá, Tổng cục Hải quan đã trả lời về vấn đề này.

DN duoc su dung ket qua tham van cho cac lan XNK tiep theo - Anh 1

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan. Ảnh: T.Trang

Theo Tổng cục Hải quan, tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì: “Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Thông tư này; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan”;

Tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC cũng quy định: “trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này”.

Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 22 Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định: Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu là cơ sở để cơ quan hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan, được lưu hành nội bộ và sử dụng thống nhất trong ngành Hải quan.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, để đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho DN, tại khoản 3 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể các điều kiện để thực hiện tham vấn 1 lần và sử dụng kết quả tham vấn cho các lần XK hoặc NK tiếp theo.

Riêng về mức giá kiểm tra tại Danh mục hàng hóa NK rủi ro về trị giá, Tổng cục Hải quan cho biết, DN này luôn được Tổng cục Hải quan cập nhật, và sẽ xem xét, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của DN.

Hải Nam