Bộ Công Thương cho biết, các doanh nghiệp dệt may trong thời gian tới cần nghiên cứu kỹ và chuẩn bị nhận đơn hàng và sản xuất phù hợp với những yêu cầu khắt khe về nhãn mác, xuất xứ hàng hóa.