(HQ Online)- Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, từ ngày 1-1-2014, các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn Đồng Nai có thể sử dụng chương trình đăng ký làm việc trực tuyến với đơn vị tại website www.dncustoms.gov.vn.

Kiểm tra thực tế hàng hóa XNK tại Hải quan Đồng Nai. Ảnh:Đ.N.

Chương trình này nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, giảm thiểu các công đoạn thủ công, hạn chế việc sử dụng giấy tờ và nhằm tạo thuận lợi, nhanh chóng trong công tác đăng ký lịch làm việc giữa doanh nghiệp với cơ quan Hải quan.

Để sử dụng chương trình, doanh nghiệp truy cập internet vào trang web của Cục Hải quan Đồng Nai tại địa chỉ www.dncustoms.gov.vn ., mục chương trình đăng ký làm việc trực tuyến. Đối với doanh nghiệp sử dụng lần đầu cần đăng ký tài khoản theo hướng dẫn. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo bí mật về mật khẩu và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Sau đó doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống với mã doanh nghiệp là mã số thuế của doanh nghiệp; mật khẩu là mật khẩu khi doanh nghiệp khi đăng ký tài khoản. Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, vào mục đăng ký làm việc chọn đăng ký mới để tiến hành đăng ký làm việc với cơ quan Hải quan.

Cục Hải quan Đồng Nai lưu ý doanh nghiệp có thể xem lịch công tác Cục Hải quan Đồng Nai trên trang web để đăng ký thời gian làm việc phù hợp, tránh trùng lắp. Doanh nghiệp cần kiểm tra nội dung đã nhập đầy đủ, chính xác (người cần gặp, cơ quan Hải quan cần gặp, ngày giờ dự kiến...) sau đó nhấn đăng ký để truyền dữ liệu đến cơ quan Hải quan.

Sau khi dữ liệu truyền đến cơ quan Hải quan thành công, chương trình sẽ thông báo số tiêp nhận việc đăng ký. Cơ quan Hải quan sẽ phản hồi kết quả thông qua chương trình và email đến doanh nghiệp.

Cục Hải quan Đồng Nai cũng lưu ý các doanh nghiệp sử dụng chương trình Đăng ký làm việc trực tuyến trên trang web Cục Hải quan Đồng Nai phải đảm bảo tính chính xác, triệt để tuân theo các quy định chung của pháp luật và hướng dẫn này.

Cục Hải quan Đồng Nai sẽ căn cứ vào dữ liệu từ tài khoản của doanh nghiệp truyền đến cơ quan Hải quan để xử lý đăng ký làm việc. Cán bộ văn thư Cục hoặc cán bộ tiếp tân theo dõi xử lý đăng ký làm việc Doanh nghiệp truyền đến khối Văn phòng Cục (Ban Lãnh đạo Cục, các phòng ban, chi cục Kiểm tra sau thông quan), tại các Chi cục trực thuộc còn lại là cán bộ văn thư Chi cục theo dõi xử lý.

Doanh nghiệp có thể tham khảo hướng dẫn đăng ký làm việc trực tuyến với Hải quan Đồng Nai tại đây .

Đ.Nguyên