(Vitinfo) - Nguồn tin từ Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) cho biết, DIV đang nghiên cứu đề án thành lập một công ty mua bán nợ trực thuộc DIV.