Ít nhất 12 nhà làm phim tài liệu Việt Nam sẽ có cơ hội được mạng lưới kênh truyền hình khám phá Discovery châu Á tài trợ làm phim.

Cơ hội giới thiệu phim trên kênh truyền hình khám phá Discovery châu Á của các nhà làm phim VN. Ảnh: Discovery Asia "Nhìn về Việt Nam" là cuộc thi phim tài liệu dành cho tất cả những người làm phim mang quốc tịch Việt Nam. Mỗi nhà làm phim sẽ phải nộp một bản đề cương nội dung phim và dự kiến sản xuất phim tài liệu có nội dung theo chủ đề "Đô thị hóa ở Việt Nam" với dung lượng 30 phút. Có ít nhất 12 ứng viên sẽ được lựa chọn để tham gia khóa đào tạo ngắn hạn vào tháng 9 tới tại Hà Nội. Các nhà làm phim này sẽ có cơ hội được tài trợ chi phí làm phim và 5 người xuất sắc nhất sẽ có dịp làm việc với Uproar châu Á, công ty chuyên sản xuất phim tài liệu và truyền hình được Discovery chỉ định, để sản xuất phim của mình với nguồn kinh phí do Quỹ Ford đài thọ. Sau khi hoàn thành, các bộ phim này sẽ được phát sóng trong series phim mang tên "Nhìn về Việt Nam" của kênh Discovery. Uproar châu Á trực thuộc Uproar Productions đặt trụ sở tại London, Anh. Công ty này sẽ kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất, từ việc mời ứng viên dự thi, tài trợ sản xuất phim tới việc nhận những bộ phim dự thi hoàn chỉnh cho Discovery châu Á. Website của cuộc thi đang trong quá trình xây dựng và dự kiến sẽ được khai trương vào đầu tháng 8 tới để nhận các hồ sơ đăng ký tham gia. Hồ sơ tham dự cuộc thi phim tài liệu "Nhìn về Việt Nam" có thể gửi về Công ty Red Bridge, số 1 Tràng Tiền, Hà Nội ngay từ bây giờ. VH