Do sơ suất trong quá trình biên tập nên tin “BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN GIAI ĐOẠN 2013-2018: Phấn đấu 60-65% số công nhân lao động gia nhập tổ chức CĐ” đăng trên báo Lao Động ngày 12.2 có chi tiết không chính xác.

Nay xin đọc lại như sau: “BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN GIAI ĐOẠN 2013-2018: Phấn đấu 60-65% số công nhân lao động chưa tham gia CĐ sẽ gia nhập tổ chức CĐ”.

Báo Lao Động xin chân thành cáo lỗi với bạn đọc.