Quyết định 133 của UBND TPHCM về triển khai thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận-huyện (Thanh tra Xây dựng cấp quận) và Thanh tra Xây dựng phường-xã, thị trấn (Thanh tra Xây dựng cấp phường) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3-12