(PL)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín vừa được Văn phòng UBND TP truyền đạt.

Cụ thể, với các dự án chống ngập trọng điểm, TP yêu cầu các đơn vị liên quan bố trí cán bộ chuyên trách để chỉ đạo, theo dõi, giám sát trực tiếp, phân công rõ trách nhiệm của từng phòng ban, từng cá nhân phụ trách. Các chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát tiến độ, đảm bảo các công trình đạt chất lượng; xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm. Nếu cần thiết có thể quyết định đình chỉ và điều chuyển các nhà thầu vi phạm.

Đối với các dự án khu dân cư mới, khu công nghiệp, TP yêu cầu phải đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải tập trung; không lấn chiếm kênh rạch…

N.NAM