Chiều nay, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn ký quyết định về việc đình bản tạm thời báo điện tử Tầm nhìn.

Dinh ban 3 thang bao dien tu Tam nhin - Anh 1

Báo điện tử Tầm nhìn sẽ bị đình bản trong 3 tháng vì đã vi phạm quy định trong giấy phép hoạt động báo chí điện tử; không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, mặc dù đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí nhắc nhở, yêu cầu khắc phục nhưng báo tiếp tục vi phạm.

Sau khi hết thời hạn đình bản tạm thời, Bộ TT&TT sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục xuất bản báo điện tử tầm nhìn theo các quy định của pháp luật về báo chí.

Bảo Anh