Theo Tổ chức Y tế thế giới, số người bị tiểu đường trên thế giới sẽ tăng lên 300 triệu vào năm 2025 so với 150 triệu người hiện nay. Tiểu đường có nhiều dạng khác nhau. Các dạng chính là tiểu đường loại 1, tiểu đường loại 2, và tiểu đường thời kỳ thai nghén. Hiện nay, Việt Nam đã áp dụng nhiều kỹ thuật cũng như phương pháp mới trong điều trị tiểu đường. Xem chi tiết...