Chi cục QLTT tỉnh Nam Định chỉ đạo 11 đội tuần tra nằm trên địa bàn tổ chức kiểm tra các cây xăng được xác định là có biểu hiện “găm” hàng. Chi cục QLTT tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm những cây xăng, đại lý xăng dầu vi phạm