ThienNhien.Net - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi...