Nếu không có nghệ sĩ Hoài Linh 'cứu' thì 'tiêu' chú Tự Long rồi.

Dieu Nhi thang tay bop co nghe si Tu Long ngay tren song truyen hinh de bao ve chong - Anh 1

(Nguồn: Ơn giời, cậu đây rồi)

Hưng Social