Có thẻ BHYT tham gia đủ 5 năm liên tục, chi phí đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở sẽ được miễn cùng chi trả.

Dieu kien chi tra bao hiem y te - Anh 1

Hình minh họa.

Hỏi: Bố em bị bệnh viêm gan C, dự kiến chi phí điều trị khoảng 150-200 triệu đồng và sẽ được BHYT chi trả 30-50% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến.

Tuy nhiên đến hết năm nay thì bố đã tham gia BHYT được 5 năm liên tục và theo em được biết thì nếu tham gia từ 5 năm liên tục, chi phí khám chữa bệnh lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì sẽ được BHYT chi trả 100% chi phí trị bệnh. Như vậy, trong trường hợp của bố em, khi đã đủ 5 năm liên tục thì bố em có được BHYT chi trả 100% không hay vẫn 30-50% thuốc tiêm? (Nguyễn Ngân - TP Hồ Chí Minh).

BHXH TP Hồ Chí Minh trả lời: Người có thẻ BHYT có thời gian tham gia đủ 5 năm liên tục và có chi phí đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (7.200.000 đồng) thì sẽ được miễn cùng chi trả. Chi phí dồng chi trả được xác định là: chi phí 20% hoặc 5% đã đóng cho cơ sở khám chữa bệnh (KCB) với mức quyền lợi được hưởng theo luật BHYT.

Trường hợp bố bà Ngân sử dụng thuốc điều trị viêm gan C gồm: Interferon, là thuốc được BHYT thanh toán 50% và Peginterferon, là thuốc được BHYT thanh toán 30%. Bố của bà là đối tượng đồng chi trả 20%, do đó chỉ được hưởng 80% chi phí, chi phí được hưởng về thuốc sẽ là: 50% x 80% hoặc 30% x 80%.

Phần đồng chi trả 50% x 20% hoặc 70% x 20% nếu lũy kế trong năm (tính từ thời gian từ đủ 5 năm liên tục) lớn hơn 7.260.000 đồng thì sẽ được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả. Các lần KCB tiếp theo nếu bố của bà Ngân có trình thủ tục KCB BHYT và giấy chứng nhận không cùng chi trả thì bố của bà được hưởng quyền lợi về thuốc gồm: Interferon, 50% x 100% hoặc Peginterferon: 30% x 100%.

PV