- Việc ông Trump có ý định bổ nhiệm các con mình vào chính quyền mới có thể sẽ bị đạo luật chống gia đình trị đã được Quốc hội Mỹ thống qua vào năm 1967, ngăn lại.

Theo Business Insider