(NLĐ) - UBND TPHCM vừa có quyết định hợp nhất, sáp nhập và giải thể một số sở, ngành, thay thế cho các quyết định được ban hành giữa tháng 6-2008.