Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp tục làm chủ đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập I, công suất 2x600MW, tại Trung tâm Điện lực Quỳnh Lập, Nghệ An.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam thay thế Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, công suất 2x600MW tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Quảng Bình; thu hồi chủ trương giao Tập đoàn InterRAO (Liên bang Nga) nghiên cứu phát triển Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II, công suất 2x600MW (Quảng Bình) và giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư dự án này.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương hướng dẫn các thủ tục chuyển giao dự án, bảo đảm tiến độ, tránh lãng phí; chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản đẩy nhanh tiến độ dự án được giao.

Gia Khánh