(Xây dựng) - Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Xem xét điều chỉnh hướng dẫn thực hiện đảm bảo linh hoạt và thuận lợi cho các đối tượng đã được Hội đồng thẩm định là đúng đối tượng của chính sách nhưng khi thực hiện nếu làm nhà mới yêu cầu phải phá nhà cũ là không hợp lý, việc hỗ trợ sửa nhà yêu cầu phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà trong khi kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng là khó thực hiện, nên quy định tùy nhu cầu có thể thay mái hoặc sửa chữa khung hoặc tường nhà.

(Xây dựng) - Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Xem xét điều chỉnh hướng dẫn thực hiện đảm bảo linh hoạt và thuận lợi cho các đối tượng đã được Hội đồng thẩm định là đúng đối tượng của chính sách nhưng khi thực hiện nếu làm nhà mới yêu cầu phải phá nhà cũ là không hợp lý, việc hỗ trợ sửa nhà yêu cầu phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà trong khi kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng là khó thực hiện, nên quy định tùy nhu cầu có thể thay mái hoặc sửa chữa khung hoặc tường nhà.

Việc quy định mức hỗ trợ để xây nhà mới là 40 triệu đồng/hộ và mức hỗ trợ sửa chữa là 20 triệu đồng/hộ là chưa phù hợp, đề nghị mức hỗ trợ tính theo từng đối tượng người có công.

Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng trả lời:

Ngày 26/4/2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, với mục tiêu thực hiện hỗ trợ cho những hộ gia đình người có công với cách mạng đang thực sự có khó khăn về nhà ở, để họ có điều kiện xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, cải thiện điều kiện sống cho bản thân và gia đình. Vì vậy, chỉ những người có công đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng cần phải xây dựng lại nhà ở hoặc phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà, mới thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Những đối tượng không phải phá dỡ để xây mới nhà ở hoặc chỉ sửa chữa nhỏ (không thay mới mái nhà) thì không thuộc diện được hỗ trợ.

Do số lượng người có công của cả nước là rất lớn, nên nếu linh hoạt chính sách hỗ trợ như kiến nghị của cử tri sẽ dễ dẫn đến người không ở nhà tạm hoặc nhà không bị hư hỏng nặng, chỉ phải sửa chữa nhỏ cũng được hỗ trợ, sẽ gây áp lực lớn cho ngân sách Nhà nước.

Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, cũng như các chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo ở khu vực nông thôn, khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai trong thời gian vừa qua, được thiết kế theo nguyên tắc: Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ và tham gia đóng góp của bản thân hộ gia đình. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với trường hợp phải phá dỡ nhà ở để xây mới là 40 triệu đồng/hộ, đối với trường hợp sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà là 20 triệu đồng/hộ, ngoài ra tùy theo điều kiện các địa phương có thể hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương và tham gia đóng góp của gia đình người có công.

Mức hỗ trợ nêu trên được đánh giá là phù hợp với khả năng của ngân sách Nhà nước và bảo đảm xây dựng được một căn nhà có diện tích tối thiểu là 30 m2, 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), cũng như sửa chữa khung tường và thay mới mái nhà.

Qua báo cáo của các địa phương và kiểm tra thực tế, đến nay đã có 30.000 hộ người có công đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, phần lớn số hộ có mức đầu tư thực tế cao hơn mức được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, thể hiện sự tham gia tích cực của cộng đồng và bản thân hộ gia đình người có công để nâng cao chất lượng nhà ở của mình, không quá phụ thuộc vào hỗ trợ của Nhà nước. Mặt khác, Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ- TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ là hỗ trợ trực tiếp vào xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở, không phân biệt công lao của từng đối tượng người có công, vì vậy mức hỗ trợ cũng không căn cứ vào công lao của từng đối tượng người có công.

Mai Trang (tổng hợp)